Op missie in de gevangenis

Table of Contents

Stichting Mission Prison vertrok onder leiding van pastor Wilfred Kols in november 2019 voor de derde jaarlijkse missie naar Ambon, Bali en Jakarta. Daar deelden ze in gevangenissen sportattributen en meer dan 1500 kerstpakketten uit. 

Marinjo Februari | Maart 2020

TEKST | LAURA TENRET

Ex-criminelen helpen gedetineerden

Mission Prison wil graag een kantoor op Ambon om ex-gedetineerden te helpen re-integreren. PastorWilfred: “Ik vroeg me af hoe ik de gevangenen daar kan ondersteunen om uit het wereldje te komen en preventie voor lange termijn kan bieden om terugval te voorkomen. Want als ik het hier in Nederland doe, waarom niet daar? Tenslotte is dat wat God op mijn hart heeft gelegd en het is daarbij ook ons land van herkomst.” 
Zorg voor gevangenen is vanuit de christelijke traditie belangrijk. Met onze jaarlijkse missies dragen we hoop en de liefde van Jezus uit en willen we mannen en vrouwen in gevangenschap
in de aanloop naar de feestdagen het gevoel geven dat we aan ze denken. Met de sportattributen kunnen gedetineerden verbinding maken met anderenen bevorderen we de teamspirit. Daarnaast willen we nu op lange termijn investeren in de levens van deze mensen.

 

Ook de afgelopen missie naar Ambon, Masohi, Jakarta en Bali was weer een zeer indruk-wekkende reis waarin we als individu en als team ontzettend veel hebben mogen leren. Zo leerden we om naar elkaar om te kijken, elkaar daarin lief te hebben en vooral je medemens, gevangen of niet, te mogen helpen.” Het heeft ons laten zien dat er in elk van hen potentie is om het beste uit je leven te halen. Wat een impact hebben we mogen meemaken in de gevangenissen op Jakarta, Bali en Ambon.

We doen het gewoon

“We vertrokken in november vorig jaar naar Indo-
nesië en Ambon. Maar de Molukken zijn de afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen en naschokken. Veel mensen waren ongerust, we hebben ons daarom wel afgevraagd of onze reis naar Ambon moest doorgaan. Maar we wilden gefocust blijven op ons doel en niet handelen vanuit emotie. Daarnaast hadden we dagelijks contact met familie op Ambon. Ik heb toen gezegd: ‘we doen het gewoon, misschien kunnen we nog wat betekenen.’

Toen we vanuit Bali ’s ochtends aankwamen op het vliegveld van Ambon hebben we in mijn ouderlijk huis snel onze koffers uitgepakt en zijn we direct doorgegaan naar de LP Passo gevangenis. De directeur Bpk La Samsudin verwelkomde ons, we kregen toestemming om te spreken tot de gevangenen. Wat een leegte en gebrokenheid onder hen… We mochten naar ze luisteren, met ze bidden tot ze spreken en tot hen dienen. Lain sayang lain… Daarna zijn we gelijk de grote inkopen gaan doen voor deze gevangenis. Zo kochten we tafeltennistafels met bijbehorende attributen, een tennisnet, rackets en ballen, volleybalnetten en ballen, badminton- rackets, shuttles, voetballen, damborden en schaakspellen. Daarnaast haalden we ook zakken rijst, bami, crackers, koffie, water en lectuur en de broodnodige dingen voor de persoonlijke hygiëne zoals tandenborstels, tandpasta,zeep

Openheid en emotie

“De volgende ochtend vertrokken we vroeg naar Ceram met de speedboot omdat we waren uitgenodigd om ‘s middags een dienst te doen voor alle dorpelingen in Waipia en omgeving. Het was enorm druk, zelfs dorpshoofden en belangrijke politie en overheidsfunctionarissen waren aanwezig. En wat een atmosfeer van openheid en emotie! God deed zijn werk. De volgende ochtend naar Tulehu met de
kapal besar, niet wetende dat we een aardbeving o zee zouden meemaken.We voelden de boot wel omhoog gaan door de golven maar beseften niet dat het kwam door een aardbeving. Pas bij aankomst op Ambon werd ons verteld dat er net een aardbeving was geweest. God heeft ons be-
schermd…

Ook bezochten we de gevangenis Rutan: daar waren velen geraakt door de getuigenis van Mission Prison-teamlid Patrick en toen pastor Wilfred tot hen allen sprak gaven ze daarna gehoor om een nieuwe stap te maken in hun leven. Hier gaven we tweehonderd gevangenen een pakket. De volgende dag stonden we vroeg klaar met een team van vijftien personen, op weg naar de laatste gevangenis, Lapas.
De gevangenen en de leidinggevenden zaten al te wachten op ons. Iedereen was enorm blij met de sportattributen en pakketten.
Toen begon Wilfred tot hen te spreken en aan het einde kwamen velen met tranen, gebrokenheid, verborgenheid en verdriet en verlieten de dienst met vreugde, blijdschap en hoop. Ik werd samen met de gevangenisdirecteur geïnterviewd door de krant Siwa Lima. En ook in deze gevangenis sloten we een samenwerkingsverband voor de komende jaren.

Kantoor op Ambon

Onze laatste dag op Ambon bezochten we slachtoffers van de aardbeving die in de bergen verblijven en die ontzettend bang zijn voor een nieuwe beving en tsunami. We brachten er een bezoek aan de verwoeste kerk op Waai, dat maakte wel indruk. We zijn ook huizen gaan bekijken om in de toekomst een Mission
Prison-huis voor re-integrerende gedetineerden te vestigen.”
“We willen namelijk de gevangenen op onder meer Ambon helpen met voorlichting en het terugkeren in de maatschappij en hen meer maatschappelijk betrokken laten zijn. Toen ik er vier jaar geleden een gevangenis bezocht, vroeg de minister van justitie in Jakarta me hoe ik zelf van mijn drugsverslaving en uit de criminaliteit ben gekomen. Hij vertelde dat in sommige gevangenissen wel tachtig procent van de gedetineerden zit in verband met narcotica.


Daar schrok ik van. Op het eiland Ambon is niet dat stukje zorg en preventie als in Nederland. Ik ben me toen gaan afvragen hoe ik de gevangenen daar kan ondersteunen om uit het wereldje te komen en een terugval kan voor-komen. Ik ben ervoor gaan bidden en God plaatste dat verlangen in mijn hart.
Want als ik het hier in Nederland doe, waarom niet daar? Later sprak ik een directeur van een andere gevangenis, die liep al jaren met hetzelfde plan. Ze zei: ‘Dat kan toch niet waar zijn dat we dezelfde visie hebben? Hier moet je wat mee doen.’ We beginnen klein en openen eerst een kantoor op Ambon om een basis te hebben. Vanuit daar kan ons Mission Prison-team op Ambon een netwerk opbouwen en een plan van aanpak maken voor de gedetineerden. Daarna willen we uitbreiden naar Java en Bali.